Kancelaria

Komornik Sądowy Andrzej Paluszek zajmuje się między innymi egzekucją 

z nieruchomości oraz licytacjami komorniczymi.

Jako Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek działa na obszarze rewiru komorniczego, którym jest:

1. Powiat Oławski:
– Miasto i Gmina Oława

Bolechów, Bystrzyca, Chwalibożyce, Drzemlikowice, Gać, Gaj Oławski, Godzikowice, Godzinowice, Jaczkowice, Janików, Jankowice, Jankowice Małe, Lizawice, Marcinkowice, Marszowice, Miłonów, Niemil, Niwnik, Nowy Otok, Oleśnica Mała, Osiek, Owczary, Psary, Siecieborowice, Siedlce, Stanowice, Stary Górnik, Stary Otok, Ścinawa, Ścinawa Polska, Zabardowice, Zakrzów.
Miasto i Gmina Jelcz Laskowice
Biskupice Oławskie, Brzezinki ,Celina, Chwałowice, Dębina, Dziuplina, Grędzina, Kopalina, Łęg, Miłocice, Miłocice Małe, Miłoszyce, Minkowice Oławskie, Mościsko, Nowy Dwór, Piekary, Wójcice.
Gmina Domaniów
Brzezimierz, Chwastnica, Domaniów, Domaniówek, Gęsice, Gostkowice, Goszczyna, Grodziszowice, Janków, Kończyce, Kuchary, Kurzątkowice, Kuny, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Pełczyce, Radłowice, Raduszkowice, Skrzypnik, Swojków, Teodorów, Wierzbno, Wyszkowice.
2. Powiat Wrocławski:
– Miasto i Gmina Siechnice

Biestrzyków, Blizanowice, Bogusławice, Durok, Groblice, Grodziszów, Iwiny, Kotowice, Łukaszowice, Mokry Dwór, Ozorzyce, Radomierzyce, Radwanice, Smardzów, Solniki, Sulecin, Sulimów, Szostakowice, Święta Katarzyna, Trestno, Zacharzyce, Zębice, Żerniki Wrocławskie
Gmina Czernica
Chrząstawa Wielka, Chrząstawa Mała, Czernica, Dobrzykowice, Gajków, Jeszkowice, Kamieniec Wrocławski, Krzyków, Łany, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Ratowice, Wojnowice.

Na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 797 §1 kpc we wniosku przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Wierzyciel, zamieszczając we wniosku egzekucyjnym takie dane dłużnika jak np. PESEL, NIP, REGON czy KRS a także dane dotyczące rachunków bankowych (z których dłużnik dokonywał wpłat), kontrahentów, miejsca pracy, samochodów oraz innych cennych ruchomości, znacząco przyśpiesza postępowanie egzekucyjne, zapobiegając w niektórych przypadkach bezskutecznej egzekucji.

Jeśli wierzyciel nie dysponuje informacjami dotyczącymi majątku dłużnika, może zgodnie z art. 797 zn.1 kpc, zlecić komornikowi poszukiwanie majątku za opłatą. Komornik poszukując majątku dłużnika wykorzysta według własnego uznania szerokie uprawnienia wynikające z art. 761 kpc.

Komornik poszukując majątku dłużnika korzysta także z systemu OGNIVO, pozwalającego ustalić czy dłużnik widnieje jako klient spośród znacznej liczby banków.

Ponadto kancelaria korzysta z systemu : KOMORNIK-ONLINE

Bez wniosku o poszukiwanie majątku komornik wykona jedynie zapytania do urzędów wskazanych przez wierzyciela.

Koniecznie należy wskazać we wniosku sposoby egzekucji (np. z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, innych praw majątkowych) – nie wskazanie we wniosku egzekucyjnym któregoś ze sposobów wyklucza możliwość jego zastosowania, nawet w przypadku gdy dany składnik majątku zostanie ustalony.

Poniżej zostały umieszczone linki do wybranych aktów prawnych:

Wniosek egzekucyjny

Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika