Przydatne linki

Wyszukiwarki:

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
Wyszukiwarka podmiotów w rejestrze REGON
Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Serwis Samorządu Komorniczego:

http://www.komornik.pl/

Licytacje:

http://www.licytacje.komornik.pl/

Strony internetowe Sądów:

http://www.sn.pl/
http://www.trybunal.gov.pl/
http://www.nsa.gov.pl/
https://www.e-sad.gov.pl/default.aspx

Międzynarodowe organizacje zrzeszające komorników:

http://www.uihj.com/
http://www.eurodanube.eu/en

Ministerstwo Sprawiedliwości:

http://www.ms.gov.pl/

Work Categories