Licytacje

LICYTACJE KOMORNICZE – POBIERZ INFORMACJĘ I SPRAWDŹ
LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SIECHNICY W DNIU 01-10-2020, GODZ. 14:30

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00021605/8.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 01-10-2020r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do: Tadeusz Poręba
stanowiącej :
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiące lokal mieszkalny składający się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o łącznej pow. 45,4400 m2 położonego w Siechnicy przy ul.Świerczewkiego 40/2 (obecnie Księżnej Anny z Przemyślidów 1/2). W trakcie opisu ustalono , iż powierzchnia użytkowa lokalu to 47,15m2 , a powierzchnia piwnicy jako lokalu przynależnego wynosi 12,67m2.
Z prawem własności związany jest udział 1/7 w częściach wspólnych nieruchomości opisanej w
KW WR1O/00021604/1 .
położonej:
55-011 Siechnice, ul.Świerczewkiego (obecnie Księżnej Anny z Przemyślidów 1/2) 40/2,
dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00021605/8.

Suma oszacowania wynosi 89 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 462,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 995,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 30.09.2020r.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W JELCZU-LASKOWICACH W DNIU 01-10-2020, GODZ. 15:00

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00049560/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 01-10-2020r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja
należącej do:
Grzegorz Adamczyk,
Monika Adamczyk
stanowiącej :
lokal mieszkalny położony na czwartej oraz piątej kondygnacji składający się z pięciu pokoi, kuchni, dwóch łazienek, dwóch przedpokojów oraz piwnicy o pow. 100,3000 m2.
położonej:
55-220 Jelcz-Laskowice, ul.Bożka 27/12,
dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00049560/2
Z prawem własności nieruchomości związany jest udział 8881/1000000 w częściach wspólnych nieruchomości KW 48263/3 t.j zabudowanej działki gruntu nr 11/3 o powierzchni 1,0700ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 04.05.2083r , które uległo przekształceniu we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.

Suma oszacowania wynosi 425 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 825,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 510,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 30.09.2020r.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W OŁAWIE W DNIU 07-10-2020, GODZ. 11:30

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00061962/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 07-10-2020r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja
należącej do:
Anna Żymańczyk-Pinkosz
Waldemar Pinkosz
stanowiącej :
lokal mieszkalny składający się z trzech pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,93 m2. Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą wynosi 71,92 m2. Z prawem własności lokalu związny jest udział 14912/1000000 w częściach wspólnych nieruchomości KW 55160/3.
położonej:
55-200 Oława, ul.Zaciszna 70/3,
dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00061962/0

Suma oszacowania wynosi 356 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 06.10.2020r.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JELCZU - LASKOWICACH W DNIU 16-10-2020, GODZ. 12:00

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 713130099) ogłasza, że: dnia 16-10-2020r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11,odbędzie się druga licytacja nieruchomości tworzącej wspólny kompleks i stanowiący jedną zorganizowaną całość w skład, którego wchodzą : działki nr 25 (am-47) objętą KW WR1O/00015454/9 oraz działki nr 27/7 (am-47) objętą KW WR1O/00029733/0 stanowiącej własność dłużnika Janusz Antośkiewicz położonej: 55-230 Jelcz-Laskowice przy ulicy Chwałowickiej 2.

Działka nr 25 o pow. 0,0431 ha ( am-47) KW WR1O/00015454/9 stanowi drogę utwardzoną mieszanką asfaltową, natomiast działka nr 27/7 o pow. 0,2115 ha (am-47) KW WR1O/00029733/0 w użytkowaniu wieczystym do 29.09.2094r. zabudowana jest zespolonymi budynkami przemysłowymi ( w których mieściła się drukarnia), z wydzieloną częścią parterową oraz piętrową, wewnątrz których znajdują się dwie hale produkcyjne oraz część biurowo-socjalna. Niezabudowany teren kompleksu posiada częściowe utwardzenie z asfaltu oraz betonu. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej , gazowej. Wzdłuż zachodniej granicy kompleksu przebiega linia elektroenergetyczna oświetleniowa wraz z czterema słupami.
Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość w sporządzonym Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice -działki nr 27/7 i 25 (am-47) oznaczone są jako M-tereny mieszkaniowe.

Suma oszacowania wspólnego kompleksu stanowiącego zorganizowaną całość objętą KW WR1O/00015454/9
i KW WR1O/00029733/0 wynosi 1 035.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 690 133,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 103 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 20300045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STARYM OTOKU W DNIU 27-10-2020, GODZ. 13:30

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: WR1O/00001549/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 27-10-2020r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się pierwsza licytacja
należącej do: Jan Ptaszkowski
stanowiącej :działki nr 258/5 oraz 263/2 o pow. 1,31 ha zabudowane dwoma budynkami mieszkalnymi i dwoma budynkami garażowo – warsztatowymi; działki nr 110 oraz 123 o pow. 8,78 ha stanowiące nieużytkowane grunty rolne
położonej: 55-200 Oława, Stary Otok,
dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00001549/1.
W dziale III księgi wieczystej KW WR1O/00001549/1 wpisane jest ograniczone prawa rzeczowe – służebność mieszkania na rzecz Marii Ptaszkowskiej .
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 974 000,00zł (w tym wartość wyżej opisanej służebności mieszkania ustalonej na kwotę: 33 500,00 zł), a przy cenie wywołania tj.730 500,00zł znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia i nie zostanie wykreślona na wniosek nabywcy po prawomocnym postanowieniu o przysądzeniu własności nieruchomości.
Sprzedaż w/w nieruchomości na licytacji za kwotę: 730 500,00zł i wyższą będzie skutkowała pozostawieniem prawa bez możliwości wykreślenia.

Suma oszacowania wynosi 974 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 730 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 97 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 26.10.2020r.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.